×


Producent armatury przemysłowej

ZETKAMA to jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie.

ZETKAMA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej MANGATA, którą tworzą:

AUTOMOTIVE
(podzespoły dla motoryzacji
i komponenty)

AUTOMOTIVE
(podzespoły dla motoryzacji
i komponenty)

OFEROWANE PRODUKTY:
odkuwki matrycowe.

BRANŻE:
przemysł samochodowy, górnictwo, budownictwo, energetyka, rolnictwo.

OFEROWANE PRODUKTY:
rury gięte i perforowane do układów wydechowych, komponenty metalowe.

BRANŻE:
przemysł samochodowy, rolnictwo, budownictwo, gospodarka leśna.

OFEROWANE PRODUKTY:
komponenty do samochodów, części mechaniczne pomp próżniowych, elementy serwonapędów, części maszyn budowlanych i rolniczych, bloki hydrauliczne, wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne.

BRANŻE:
przemysł samochodowy, budownictwo, rolnictwo.

ARMATURA
I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

ARMATURA
I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

OFEROWANE PRODUKTY:
zawory zaporowe, mieszkowe, zwrotne, bezpieczeństwa, filtry, przepustnice, kurki kulowe, zawory antyskażeniowe, kompensatory, zasuwy, odlewy żeliwne.

BRANŻE:
ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi
i kanalizacja, przemysł stoczniowy.

OFEROWANE PRODUKTY:
zaawansowane usługi inżynierskie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych nad armaturą przemysłową (badania armatury, opracowywanie
i wdrażanie nowych produktów, prace konstrukcyjne i technologiczne).

BRANŻE:
armatura przemysłowa, sterowanie armaturą.

ELEMENTY ZŁĄCZNE

ELEMENTY ZŁĄCZNE

OFEROWANE PRODUKTY:
śruby, wkręty, nakrętki, nity.

BRANŻE:
budownictwo, kolejnictwo, przemysł maszynowy, górnictwo, przemysł samochodowy.

Historia

 • 1946

  Rozpoczęcie działalności w Kłodzku.

 • 1979

  Przeniesienie odlewni żeliwa z Kłodzka do Ścinawki Średniej.

 • 1991

  Zmiana formy prawnej z Przedsiębiorstwa Państwowego na Spółkę Akcyjną na bazie akcjonariatu pracowniczego.

 • 1999

  Wejście do Spółki inwestora większościowego Central Europe Valves LLC (Riverside).

 • 2001

  Modernizacja odlewni żeliwa w Ścinawce Średniej.

 • 2005

  Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • 2007

  Zmiana właściciela większościowego, wyjście inwestora zagranicznego Central Europe Valves LLC, przejęcie pakietu większościowego akcji przez porozumienie akcjonariuszy z kapitałem krajowym (Rodzina Jurczyk, Avallon MBO, Kuźnia Polska S.A.)

  Wybudowanie nowej fabryki armatury w Ścinawce Średniej i przeniesienie przedsiębiorstwa z Kłodzka do Ścinawki Średniej.

 • 2008

  Przejęcie firmy Śrubena UNIA S.A. w Żywcu.

 • 2009

  Nabycie zorganizowanego przedsiębiorstwa na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Żorach i wniesienie do utworzonej spółki MCS.

 • 2011

  Nabycie od Skarbu Państwa RP większościowego pakietu udziałów Spółki ARMAK w Sosnowcu.

 • 2013

  Rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej ZETKAMA R&D w Ścinawce Średniej.

 • 2014

  Przejęcie firmy TECHMADEX S.A. w Warszawie.

 • 2015

  Przejęcie pakietu większościowego firmy MASTERFORM S.A. w Świebodzicach.

  Przejęcie firmy KUŹNIA POLSKA S.A. w Skoczowie.

 • 2016

  Działalność produkcyjna armatury i odlewów została przeniesiona ze spółki dominującej ZETKAMA S.A. do spółki zależnej - ZETKAMA Sp. z o.o.

  Zmiana nazwy z ZETKAMA S.A. na MANGATA HOLDING S.A.

 • 2017

  Połączenie spółki ZETKAMA Sp. z o. o. Ścinawka Średnia (spółka przejmująca) ze spółką ARMAK S.A. w Sosnowcu (spółka przejmowana).

  Zarząd spółki